GIẢI TRỊNH HOÀI ĐỨC (ĐỒNG NAI) LẦN THỨ IV (2011-2015)

GIẢI THƯỞNG TRỊNH HOÀI ĐỨC (Đồng Nai)

Giải được xét 5 năm một lần

Mục đích của giải THĐ

HAI TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI CỦA BÙI CÔNG THUẤN

TP đạt giải

KẾT QUẢ XÉT GIẢI BỘ MÔN THƠ, VĂN VÀ LLPBVH

giaithuongTrinhHoaiDuc-Va7n-Thơ

Giảu Trịnh Hoài Đức Thô Văn 2

Giải Trịnh Hoài Đức-LLPB

Advertisement