BÀI CA CURSILLOS-Bùi Công Thuấn

KỶ NIỆM 50 NĂM PHONG TRÀO CURSILLOS VIỆT NAM (1967-2017), BCT CHIA SẺ  VỚI TẤT CẢ CÁC BẠN CURSILLISTAS 02 BÀI HÁT :

Tam tinh Cursillista.ENC

BAI CA 50 NAM CURSILLO XUAN LOC.ENC

 

Advertisement