CHÚA GIÊSU LÀ VUA HỒN TÔI-Chùm Thánh ca của Bùi Công Thuấn

BẠN CÓ THỂ ĐỌC CÁC BÀI VIẾT CHÍNH CỦA BÙI CÔNG THUẤN THEO LINK: buicongthuan.blogtiengviet.net/disp/abc

1.CHÚA GIÊ SU LÀ VUA HỒN TÔI

2.TÂM KHÚC HÓA THÂN

https://www.youtube.com/watch?v=-dESHWZrsjE

3.VỀ MIỀN ĐẤT MỚI

https://www.youtube.com/watch?v=0MRoQhoKKqs

4.HƯỚNG VỀ NÚI CÚI

Advertisement

BIỂN XA VẪY GỌI-Chùm ca khúc về biển đảo của Bùi Công Thuấn

BẠN CÓ THỂ ĐỌC CÁC BÀI VIẾT CHÍNH CỦA BÙI CÔNG THUẤN THEO LINK: buicongthuan.blogtiengviet.net/disp/abc

1.BIỂN XA VẪY GỌI. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=sS_fjMp73Qg

2. BÀI CA NGƯỜI LÍNH ĐẢO

https://www.youtube.com/watch?v=s7UM-opWMME&list=UUFn1oYSsemqXpb-dx6eDREg&index=26

3.VÒNG TRÒN GẠC MA BẤT TỬ

https://www.youtube.com/watch?v=0skQs3fl6rw

4.LỜI GỌI BIỂN ĐÔNG

https://www.youtube.com/watch?v=3RfUr35Cjqs&t=3s

_____________________________