Phê bình văn học-Diện mạo của một thời

DIỆN MẠO-1

PHÊ BÌNH VAN HỌC – “DIỆN MẠO CỦA MỘT THỜI”.

 

Chuyên đề khắc họa vài đường nét của phê bình văn học Việt Nam

từ đổi mới 1986 đến nay

1.CHÚT TÌNH TRI ÂM 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/25/chut-tinh-tri-am/

2.PHÊ BÌNH VĂN CHƯƠNG-MỘT GÓC NHÌN KHÁC

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/02/phe-binh-van-chuong-nhung-goc-nhin/

3.NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH CHÍNH TRỊ 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/02/27/nha-phe-binh-chinh-tri/

 4.NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH LÝ THUYẾT 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/05/nha-phe-binh-ly-thuyet/

5.NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH PHONG TRÀO 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/05/12/nha-phe-binh-phong-trao/

6.NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HẢI NGOẠI. 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/06/01/nhung-nha-phe-binh-van-hoc-hai-ngoai/

7.TRẦN THANH ĐAM và lý thuyết “Tác phẩm văn học như một đơn vị ngôn từ https://buicongthuan.wordpress.com/2017/02/19/tran-thanh-dam-va-ly-thuyet-tac-pham-van-hoc-nhu-mot-don-vi-ngon-tu/

8.GS-TS TRẦN ĐÌNH SỬ và THI PHÁP HỌC.

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/11/gs-ts-tran-dinh-su-va-thi-phap-hoc/

9. PGS-TS ĐỖ LAI THÚY-NHÀ PHÊ BÌNH LAI GHÉP. 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/17/pgs-ts-do-lai-thuy-nha-phe-binh-lai-ghep/

10.TS CHU VĂN SƠN và phê bình văn học https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/05/ts-chu-van-son-va-phe-binh-van-hoc/

11.NGUYỄN HÒA-“BÀN PHÍM VÀ CÂY BÚA”  https://buicongthuan.wordpress.com/2017/05/14/nguyen-hoa-ban-phim-va-cay-bua/

12.INRASARA-NHÀ PHÊ BÌNH LẬP BIÊN BẢN 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/05/14/inrasara-nha-phe-binh-lap-bien-ban/

13.VŨ BÌNH LỤC-Nhà phê bình phong trào 11tr

https://buicongthuan.wordpress.com/category/vu-binh-luc-nha-phe-binh-phong-trao-bui-cong-thuan/

14.ĐẶNG TIẾN-“GU” HAY PHƯƠNG PHÁP https://buicongthuan.wordpress.com/2017/02/27/dang-tien-gu-hay-phuong-phap/

15.LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI (Game Theory) trong nghiên cứu và phê bình văn học 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/12/ly-thuyet-tro-choi-game-theory-trong-nghien-cuu-va-phe-binh-van-hoc-viet-nam/

 16.“LUẬN VĂN NHÃ THUYÊN” 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/03/luan-van-nha-thuyen-hay-su-that-bai-cua-viec-van-dung-ly-thuyet-trong-nghien-cuu/

17.THÂN PHẬN PHÊ BÌNH

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/06/15/than-phan-phe-binh/

18.TRƯỜNG CA LÒNG HẢI LÝ của Đỗ Quyên (Canada) 

https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/30/truong-ca-long-hai-ly-cua-do-quyen/

http://trannhuong.net/tin-tuc-52332/tho-bay-tren-phan-con-nguoi.vhtm

http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=23527

________________________

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ 05.02.2018

Cuốn sách này bị hai nhà xuất bản từ chối cấp phép: Nxb Văn hóa-Văn nghệ Tp HCM và Nxb Hội Nhà văn.

Bản thảo gửi xin phép từ  14.06.2017 đến 05.02.2018.

Biên tập viên của hai nhà xuất bản này nói nội dung cuốn sách không phù hợp với luật xuất bản…

Advertisement