VĂN HỌC CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

BẠN CÓ THỂ ĐỌC CÁC BÀI VIẾT CHÍNH CỦA BÙI CÔNG THUẤN THEO LINK: buicongthuan.blogtiengviet.net/disp/abc

***

GIỚI THIỆU

VĂN HỌC CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Nxb Hội Nhà văn. quý III. 2022

(Giấy phép xuất bản)
(Trang cuối)

Các bạn yêu văn học Công giáo, các nhà nghiên cứu cần có cuốn sách,

có thể tải về theo linhk:

https://www.mediafire.com/file/h29px4fq2vlp1d3/VĂN+HỌC+CÔNG+GIÁO+VIỆT+NAM+ĐƯƠNG+ĐẠI-official.rar/file

Advertisement